Retourneren

Herroepingsrecht  Het recht van retour is alleen van toepassing op verkopen op afstand aan consumenten (zie algemene voorwaarden)
  Als consument kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u uw bestelling heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd • Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hiervoor aangegeven is.
 • Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere wijze.

            Let op: het retouradres wijkt af van het bezoekadres!

 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zendt u het product terug.
 • U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 • Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van House of Brands bij herroeping • Na ontvangst van uw melding van herroeping, of uw retourzending, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • U ontvangt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de bestelling zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldt.
 • Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt, dat u heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.
 • Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft House of Brands de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.