Retourneren

Herroepingsrecht  Het recht van retour is alleen van toepassing op verkopen op afstand aan consumenten (zie algemene voorwaarden)
  Als consument kan je de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat je de bestelling hebt ontvangen. Retourneren kan naar onderstaand adres:
  Nijverheidsweg 2
  4421 SG
  Kapelle

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd • Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hiervoor aangegeven is.
 • Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere wijze.

            Let op: het retouradres wijkt af van het bezoekadres!

 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zend je het product terug.
 • Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 • Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van LIGHTBRANDS INTERNATIONAL BV bij herroeping • Na ontvangst van je melding van herroeping, of je retourzending, ontvang je een ontvangstbevestiging.
 • Je ontvangt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de bestelling zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt.
 • Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt, als wat je hebt gebruikt bij het plaatsen van de bestelling, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.
 • Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LIGHTBRANDS INTERNATIONAL BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.